Kursus & uddannelse

Løbende har vi elever tilknyttet vores kontorer, som sparrer med hinanden i tæt relation med uddannede medarbejdere. Undervejs i elevtiden har vi ofte elever der sideløbende læser HD.

Videreuddannelse foregår dels gennem kurser, som udbydes gennem vores medlemskab af RevisorGruppen Danmark,  anden videreuddannelse samt praktisk arbejde og vidensdeling internt.

Som statsautoriseret og registreret revisor sørger vi for, at du får den rette obligatoriske efteruddannelse, så du er ajourført med den seneste teoretiske viden.