Faglig viden & Publikationer

Under faglig viden og publikationer kan du læse blandt andet artikler, publikationer og vidensdeling indenfor områderne regnskab, revision og rådgivning. Derudover tilbyder vi dig også at læse vores nyhedsbrev FACIT af RevisorGruppenDanmark.
Nyhedsbrevene består af nyeste artikler om aktuelle emner på særligt regnskabs- og revisionsområdet.