Bliver kapitalejerlån lovlige?

Posted on Posted in Alle nyheder, Revision, regnskab & rådgivning

Høringsudkast til lovforslag om ændring af selskabsloven Erhvervsstyrelsen har i et høringsudkast til et lovforslag om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven bl.a. foretaget en justering af reglerne om kapitalejerlån. Såfremt høringsudkastet udmøntes i et lovforslag, der vedtages, vil det overordnet set betyde, at et selskab lovligt – men under visse betingelser – vil kunne yde […]

Husk registrering i ejerregisteret

Posted on Posted in Alle nyheder, Revision, regnskab & rådgivning

Senest 15. juni 2015 skal registreringen være på plads Alle eksisterende og nye aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber og partnerselskaber skal registrere deres ejere i ejerregisteret på baggrund af ejernes indberetninger. Nye selskaber skal foretage registreringen ved oprettelsen, medens eksisterende selskaber – dvs. selskaber der er stiftet 14. december 2014 eller tidligere – har en frist frem til og […]

Vigtige ændringer til årsregnskabsloven

Posted on Posted in Alle nyheder, Revision, regnskab & rådgivning

Folketinget har vedtaget nye regnskabsregler Erhvervs- og vækstministeren fremsatte den 28. januar 2015 et lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Dette lovforslag er netop vedtaget, og med vedtagelse følger en lang række ændringer og nyheder i forhold til de gældende regler. Ændringerne til årsregnskabsloven er primært begrundet i indarbejdelse af et nyt EU regnskabsdirektiv i den […]