Moms ved salg af bygninger til nedrivning

Posted on Posted in Alle nyheder, Moms & Afgifter

Landsskatteretten underkender SKAT’s hidtidige praksis Salg af byggegrunde og nye bygninger er momspligtigt, mens salg af grunde med ”gamle” bygninger er fritaget for moms. Såfremt et salg af en grund med en ”gammel” bygning sker med henblik på nedrivning og efterfølgende opførelse af en ny bygning, er salget dog ifølge SKAT og Skatterådets hidtidige praksis […]